เส้นทางลัดสำหรับผู้ปกครอง


ศธ.02 ออนไลน์

เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน

RMS 2016

เว็บไซต์สำหรับติดตามการเช็คชื่อเข้าเรียน ตรวจสอบผลการเรียน คะแนนเก็บ

ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณแรกเข้ารับการศึกษา

ติดต่อฝ่ายรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

สมัครเรียนออนไลน์

เว็บไซต์สำหรับสมัครเรียนออนไลน์ระบบโควต้า(กรณีพิเศษ)และระบบสอบตรง

การเดินทางมาวิทยาลัย

แผนที่การเดินทางมาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี