เส้นทางลัดสำหรับนักเรียนนักศึกษา(ผู้สนใจสมัคร)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

สมัครเรียนออนไลน์

เว็บไซต์สำหรับสมัครเรียนออนไลน์ระบบโควต้า(กรณีพิเศษ)และระบบสอบตรง

ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณแรกเข้ารับการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

กำหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

การเดินทางมาวิทยาลัย

แผนที่การเดินทางมาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี