ดาวน์โหลดเอกสาร(บุคลากร)

# รายการ อัพเดตเมื่อ ดาวน์โหลด
1 ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 16.45 น.
2 บันทึกข้อความภายใน วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 16.45 น.
3 บันทึกขออนุญาตไปราชการ วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 16.45 น.