พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประ...

03 เมษายน 2566 เวลา 05:18 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดโครงการงานกัดไม้ด้วยซีเอ็นซี ...

29 มีนาคม 2566 เวลา 11:24 น.

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเ...

11 มีนาคม 2566 เวลา 08:32 น.

อ่านเพิ่มเติม

เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ช่างประจำศูนย์ แล...

15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:30 น.

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมกิจกรรมแต่งไทย ไหว้พ...

14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ตรีนุช เปิดประชุมองค์การฯ และการแข่งขันทักษะว...

01 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 00:00 น.

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเยาวชนสร้างชาติจังหวัดลพบุรี...

27 มกราคม 2566 เวลา 09:07 น.

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ TiKTok สร้างสรรค์ สร้างรายได้ ...

25 มกราคม 2566 เวลา 10:49 น.

อ่านเพิ่มเติม

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค...

18 มกราคม 2566 เวลา 09:50 น.

อ่านเพิ่มเติม