กิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายประสงค์ อุบลวัตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) 

จุดที่ 1 ณ จุดให้บริการ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

 จุดที่ 2 ณ จุดให้บริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2

โดยศูนย์ดังกล่าวได้ออกให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการอื่น ๆ แก่ประชาชนตามถนนสายหลักและถนนสายรอง รวมทั้งบริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น แก่ผู้เดินทางทั่วทุกจังหวัด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567