รับมอบบริจาคเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รับมอบ บริจาคเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาวัดละเอียด และรายวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม จากบริษัท มิตตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณกวี  บุญสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไป ของบริษัท เป็นผู้ส่งมอบ