ชื่อล็อกอิน   * รหัสประจำตัว นศ. 10 หลัก      
      รหัสผ่าน   * รหัสประจำตัว นศ. 10 หลัก      
             
               
    ระบบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เท่านั้น      
    หากมีปัญหากรุณาติดต่องานทะเบียนฯ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โทรศัพท์ 0-3641-1083      
               
               
               
               
               
               
        ผู้ดูแลระบบ [งานทะเบียน]  ||  [ผู้ดูแลระบบงานการเงิน]